top of page

Regulamin
oraz polityka prywatności

Kilka zasad, na podstawie których wprowadzamy "Klub przyjaciół Pysznych Historii". 

Regulamin: 

1. Rejestrując się w systemie lojalnościowym, zwanym dalej potocznie "Klubem Przyjaciół Pysznych Historii" poprzez podanie swojego imienia, numeru telefonu oraz adresu emal - uczestnik programu wyraża jednocześnie zgodę na przechowywanie tych danych zgodnie z poniższą polityką prywatności oraz akceptuje fakt, że na podane dane organizator klubu, czyli właściciel kawiarni "Pyszne Historie" będzie mógł wysyłać okresowo informacje o promocjach, rabatach, czy niespodziankach przygotowanych dla uczestnika Klubu. 

Polityka prywatności i przetwarzania powierzonych danych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Bilik 2.0. sp.j. ., zlokalizowana przy ul. Oleskiej 159 w  Opolu, adres email: business@outlet-polska.pl prowadząca i wynajmująca pokoje pod nazwą Happy Day Apartments przy ulicy Oleskiej 159 w Opolu.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnej z prawem realizacji usługi programu lojalnościowego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jedynie pracownicy/osoby upoważnione na podstawie osobnych umów zawartych z administratorem danych  do wypełnienia zobowiązania świadczenia wobec Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności oraz: 

a) organy Krajowej Administracji Skarbowej,

b) bank świadczący na rzecz Administratora usługę prowadzenia rachunku bankowego,

c) podmioty zajmujące się obsługą płatności elektronicznych,

d) podmioty zajmujące się dostawą zamówionych towarów,

e) podmioty zajmujące się obsługą księgową i prawną Administratora,

f) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, w tym zajmujące się obsługą techniczną i serwisowaniem programów komputerowych używanych przez Administratora w procesie realizacji zamówień oraz wysyłki informacji handlowych,

g) podmiot udostępniający platformę transakcyjną online


5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do wycofania Państwa zgody na realizację usługi i zaakceptowania niniejszego regulaminu. 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) W każdym momencie może Pani/Pan złożyć wniosek do usunięcia danych z serwisu i bycia "zapomnianym" przez administratora. Dane niezbędne do działania zgodnego z innymi ustawami zostaną przeniesione do archiwum z ograniczonym dostępem i będą przechowywane w nim tylko na wypadek kontroli urzędów działających na podstawie innych przepisów prawa (np. przepisów podatkowych).
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym uzyskania możliwości skorzystania z oferty rabatowania i przyznawania innych korzyści. 
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane również w formie profilowania i przyznawania ewentualnych rabatów za częstotliwość realizowanych zamówień i płatności. 
11) Przesyłając zapytanie na adres mailowy podany na stronie www.pysznehistorie.pl  lub korzystając z formularza kontaktowego jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych zawartych w przesłanej wiadomości w celu odpowiedzi, oraz zezwala Pani/Pan na zachowanie przesłanych maili w skrzynce pocztowej administratora danych w celu zachowania ciągłości korespondencji i wykorzystania jej w późniejszym czasie. To samo dotyczy kontaktu telefonicznego: mianowicie wykonując połączenie telefoniczne na numer podany na stronach www wymienionych w tym punkcie - zezwala Pani/Pan na możliwość kontaktu pod tym numerem telefonu w celu umożliwienia zrealizowania usługi, odpowiedzi na zapytanie lub innej związanej z zapewnieniem najwyższej możliwej jakości obsługi.

12) Obiekt jest monitorowany w celu poprawy bezpieczeństwa pracujących w nim osób. Na drzwiach umieszczona jest odpowiednia informacja. Wchodząc do lokalu akceptujesz fakt utrwalania wizerunku na nagraniu w kamerze (karta SD). Nagrania zapętlają się po kilkunastu dniach i nowe nagrania jednocześnie wymazują nagrania wcześniejsze. 

Nie używamy tych nagrań do żadnych innych celów jak tylko przeglądanie w przypadku wystąpienia takiej potrzebny związanej z bezpieczeństwem w lokalu i możemy je udostępnić w takich wypadkach odpowiednim organom państwowym. 

bottom of page